van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

  Platform ApolloVitaal geeft invulling aan de beweging "Samen Doen" gericht op invulling en ontwikkeling van de dorpshuisfunctie in Melick en gemeenschaps-ontwikkeling in heel Roerdalen. 

Cor Snoeijs

Ik vervul vanuit mijn motto “Practice what you Preach” als vrijwilliger gedurende ruim 10 jaar de bestuurlijke trekkersrol ( stichting ApolloVitaal) in de gemeente Roerdalen, waar ik woonachtig ben, vanuit burgerparticipatie (burgerplatform) de leefbaarheid en vitaliteit samen met inwoners en diverse stakeholders vorm en inhoud te geven.
Mijn motto is “Burger Centraal” .Burgerparticipatie wordt wat mij betreft in deze tijdgeest weer “opnieuw” uitgevonden. Voor corporaties, zorginstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen in diezelfde tijdgeest tevens een uitdaging die door Stichting ApolloVitaal wordt onderkend.

Wim Beursgens

“Ontmoeten en verbinding van mensen mogelijk maken, ook buiten je eigen vereniging” dat is mijn inzet bij ApolloVitaal.   ….”dat kan overal en hoeft niet bij Apollo of in Melick te zijn!”

Leo Tillmans

Vanuit mijn betrokkenheid bij verenigingen die hun leden binnen en zelfs buiten Roerdalen hebben, werk ik graag mee om met inwoners nieuwe initiatieven en voorstellen te realiseren in een veranderende samenleving. Liefst met zo weinig mogelijk regeltjes en procedures en waar het kan op zo kort mogelijke termijn.                           Samen taken verdelen zodat iedereen met plezier mee kan doen zonder ingewikkelde organisatie en veel vergaderen, maar wel op basis van afspraak is afspraak !


Jan den Teuling

Een gemeenschap maak je samen! Gemeente, ondernemer, vereniging en (individuele) inwoner.  Samen naar school, samen sporten, samen muziek maken, samen genieten van al wat er in het dorp gebeurt en wordt georganiseerd en samen zoeken naar oplossingen van de uitdagingen van deze tijd. Armoede, eenzaamheid, en een schone omgeving zijn vraagstukken die we alleen samen op kunnen lossen.  Daarbij wil ik niet wachten op de overheid of de gemeente. Dat is waarom ik me heb aangesloten bij ApolloVitaal. Samen werken, verbinden, helpen en samen naar oplossingen zoeken. Dat is waar Apollo Vitaal voor staat. Dat is de reden waarom ik mee doe en zo verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen omgeving en de gemeenschap / het dorp waarin ik woon en leef! Doe je mee?

Sitemap

   Ons  Bestuur