van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Raad van Advies Platform ApolloVitaal.

Het bestuur van stichting Platform Vitaal Roerdalen heeft de beschikking over een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert het bestuur en fungeert als klankbord voor het bestuur, conform de statuten van de stichting.

Momenteel is de samenstelling van de Raad van Advies als volgt:

  • Cor Snoeijs,                                                  voorzitter
  • Harrie Gootzen                                           gemeente Roerdalen
  • Jordy Hermans en Luc van der Veen       LACO FeelFitCenter
  • Leo Tillmans                                                zwemwater gerelateerde gebruikers in                                                                                           verenigingsverband
  • Alex Peeters                                                 Heemkunde Vereniging Roerstreek          
  • Jurgen Noorbeek                                         ROC-Gilde Opleidingen
  • Ron Hensen en Claudia Graat                  Wonen Limburg
  • Peter Houwen                                             Basisschool De Achtbaan  Melick
  • Frank Vergoossen                                        Communicatie /RoerdalenNU