van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Zwemmend Roerdalen

 

 

Al in 2010 had de gemeenteraad van Roerdalen besloten dat het huidige Apollobad in Melick per 1 januari 2016 de deuren  zou sluiten. Bijna vier jaar later was er nog steeds geen besluit genomen over een concreet alternatief voor het huidige binnenbad. Verenigingen die gebruikmaken van het zwembad voelen zich door de gemeente niet serieus genomen als gesprekspartner.

Enkele inwoners van de gemeente Roerdalen namen in 2014 het initiatief  om het platform Zwemmend Roerdalen op te richten. Dit burgerplatform zette zich in voor behoud van een binnenzwembad in de gemeente Roerdalen. Het platform wilde vanuit de burgers de politiek overtuigen dat een zwembad van grote maatschappelijke waarde is en voor de burgers binnen de gemeente behouden moest blijven. Met een handtekeningactie waarbij meer dan 3000 burgers hun steun betuigden aan het initiatief, kwam het voorstel tot behoud van het zwembad op de agenda van de gemeenteraad.

Cor Snoeijs van Zwemmend Roerdalen: ‘Vóór de verkiezingen stond het zwembad op de agenda van de politieke partijen. Raadsleden hebben zelfs als verkiezingsstunt onderling een sportieve strijd geleverd in het zwembad. Na bijna een half jaar na de verkiezingen werd het héél stil. Wij moesten met het platform vanuit de bevolking opnieuw de politiek wakker schudden.’

Deadline 1 april 2015 voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek.Zwemmend Roerdalen wilde dat de politiek zou inzien dat men niet om de mening van de eigen inwoners heen kan. Snoeijs: ‘Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat 84 % van de inwoners in de eigen gemeente wil blijven zwemmen’.`

mei 2015 : het haalbaarheidsonderzoek is gereed en de gemeenteraad is weer aan zetOnderstaande artikel uit De Limburger april 2016, geeft een indruk welke mogelijkheden er aanvullend onderzocht moesten worden om tot een besluit te komen.Najaar 2016 was het opnieuw de beurt  aan de gemeenteraad om de openstelling van het zwembad te verlengen om het burgerinitiatief in de gelegenheid te stellen om te onderzoeken welke marktpartijen bereid zouden zijn om het gehele complex over te nemen en tegen welke condities. Vanwege de verdeeldheid in de raad besloot de zwemvereniging wederom om op de barricaden te gaan zodat het bad weer een jaar langer open kon blijvenVan Zwemmend Roerdalen naar Stichting Vitaal Roerdalen