van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Platform ApolloVitaal


Met de oprichting van stichting Platform ApolloVitaal (13 oktober 2020) sluiten de initiatiefnemers van de instandhouding van het Apollocomplex die fase succesvol af. En trappen tegelijkertijd af voor de volgende fase: de invulling van de dorpshuisfunctie en de gemeenschapsontwikkeling in Melick. Leidend daarbij is de wens dat er voor alle inwoners, van piepjong tot stokoud, gelegenheid is om een leven lang actief en vitaal te blijven en volop mee toe doen in ons dorp. De keuze voor een platform is tegelijkertijd de keuze om de handen naar elkaar uit te steken en ineen te slaan, samen verantwoordelijkheid te zijn en blijven en samen invulling te geven aan wat belangrijk is voor ons dorp en onze inwoners. Tijdens het dorpsoverleg van 8 oktober zijn de plannen voorgelegd en hebben de aanwezige burgers/verenigingen met voorstellen en ideeën een eerste aanzet gegeven voor toekomstige projecten .