van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Stichting Vitaal Roerdalen

 Stichting Vitaal Roerdalen is in maart 2017 opgericht om als formeel rechtspersoon de opdracht van de gemeente aan het Platform Zwemmend Roerdalen uit te voeren

Na uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken en de marktverkenning, werd in LACO te Oirschot de partner gevonden die wilde meewerken aan overname van het complex en de exploitatie ervan binnen de door de stichting geformuleerde randvoorwaarden.

Per 1-1-2018 heeft LACO Roerdalen BV gebouw en exploitatie overgenomen, vervolgens een renovatieplan gemaakt, dat na goedkeuring door gemeente en de stichting in uitvoering is gebracht. Per 6 september 2020 is de na 1e fase van dit plan het complex feestelijk heropend.

Voor de stichting betekent de afronding van deze fase de aftrap naar de volgende fase, waarin de gemeenschap van Melick vanuit de dorpshuisfunctie van het LACO-complex aan zet is om mee te werken aan de verdere ontwikkeling en het benutten van alle mogelijkheden die het complex en de aanliggende sportvelden voor voetbal en tennis te bieden hebben.

Van Stichting Vitaal Roerdalen naar Platform ApolloVitaal